Lehota na uskutočnenie absolventskej stáže predĺžená na 18 mesiacov od štátnic.

Milí naši absolventi akademického roka 2019/2020, ak sa chystáte na stáž vycestovať až v roku 2021, máme pre vás dobrú správu. Lehota na uskutočnenie absolventskej stáže bola z pôvodných 12 mesiacov predĺžená na 18 mesiacov od štátnic.