FAQ

Tu môžeš nájsť odpovede na otázky, s ktorými sa na nás často obraciate:

Kto sa môže prihlásiť na Erasmus+ stáž prostredníctvom konzorcia WorkSpaceEurope?

Na stáž sa môžu prihlásiť len študenti členských škôl konzorcia (musia byť študentmi v čase prihlásenia), každá škola má svoje osobitné podmienky, s ktorými je potrebné sa oboznámiť.

Školy zapojené do konzorcia:

 • Ekonomická univerzita v Bratislave a v Košiciach
 • Univerzita Komenského v Bratislave
 • Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
 • Technická univerzita vo Zvolene
 • Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
 • Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 • Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 • Vysoká škola manažmentu – City University
 • Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
 • Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
 • Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
 • Vyskoá škola DTI

Aké sú moje možnosti v prípade, že moja škola nie je členom konzorcia WorkSpace?

Na stáž prostredníctvom WorkSpaceEurope, žiaľ, vycestovať nemôžeš. Pokiaľ je však tvoja vysoká škola zapojená do programu Erasmus+, s najväčšou pravdepodobnosťou ti ponúka aj možnosť vycestovať na pracovnú stáž. Odporúčame sa ísť informovať k zodpovednému koordinátorovi na tvojej škole, ktorý ti všetky možnosti rád objasní.

Aký je termín na podanie prihlášky?

Deadline na podávanie prihlášok je pre každú školu iný. Prezisti si tak informácie ohľadom deadlinu na svojej škole/fakulte a pravidelne sleduj sekciu svojej školy na našej webovej stránke. S informáciami sa ti vieme pripomenúť prostredníctvom našej Facebook page, Instagramu alebo prostredníctvom newslettera, na ktorý sa odporúčame zapísať.

Na tomto stupni štúdia som už bol/a na Erasmus+ stáži alebo štúdiu. Môžem ísť ešte druhýkrát?

Podľa pravidiel programu Erasmus+ je možné absolvovať na každom stupni štúdia (Bc., Mgr. PhD.) spolu 12 mesiacov zahraničnej stáže a štúdia. To znamená, že ak si napríklad na magisterskom stupni počas štúdia absolvoval/a Erasmus+ štúdium alebo stáž v dĺžke 5 mesiacov, k dispozícií máš ešte 7 mesiacov, keďže absolvované mesiace ti už boli odpočítané od maximálneho možného počtu mesiacov, t.j. 12.

Nestihol/a som si podať prihlášku do deadlinu, čo teraz?

Kontaktuj nás mailom alebo telefonicky a prehodnotíme, aké sú tvoje možnosti.

Čo sa stane, keď som sa na prihlásil/a na stáž a neskôr chcem prihlásenie zrušiť?

Počítame s tým, že keď sa na stáž prihlásiš, je tvojím zámerom na ňu aj vycestovať. Pokiaľ ti však do toho prídu iné záležitosti, je dôležité nás o tvojom odstúpení bezodkladne informovať prostredníctvom mailu s jasne uvedeným dôvodom. Žiadne finančné sankcie ti však z odstúpenia nevyplývajú.

Som absolvent bakalárskeho stupňa, ale potom sa znova zapíšem na ďalšie štúdium. Môžem ísť na absolventskú stáž?

Status absolventa získaš aj po úspešných bakalárskych štátniciach. Tento status ti však platí len do dňa zápisu do 4. ročníka, kedy sa opäť stávaš študentom. Absolventskú stáž tak môžeš absolvovať v období po zložení štátnych skúšok a pred zápisom na ďalšie štúdium.

Sú služby konzorcia WorkSpaceEurope bezplatné?

Áno, naše služby sú bezplatné. Nie sme agentúra, ale občianske združenie, ktoré spolupracuje s vysokými školami s cieľom rozširovať povedomie o Erasmus+ stážach a pomáhať študentom počas celého procesu.

V akých krajinách môžem absolvovať stáž?

Stáž je možné absolvovať v nasledujúcich krajinách: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Írsko, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Srbsko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Turecko.

Kedy môžem vycestovať na absolventskú stáž?

Ako absolvent máš na vycestovanie a absolvovanie stáže 12 mesiacov od ukončenia štúdia štátnou skúškou. Napríklad ak štátnicuješ v máji 2024, znamená to, že stáž musíš mať oficiálne ukončenú do mája 2025. To, kedy sa v priebehu daného roka rozhodneš vycestovať, je však na tebe.

Kedy môžem vycestovať na študentskú stáž?

Na študentskú stáž môžeš vycestovať vtedy, keď ti to dovolí tvoj študijný program a vyučujúci. Najideálnejším obdobím sú však letné mesiace.

Aká je minimálna a maximálna dĺžka stáže?

Minimálna dĺžka stáže sú 2 mesiace (60 dní). Maximálna dĺžka závisí od toho, koľko mesiacov zahraničnej mobility Erasmus+  si ako vysokoškolák/čka už absolvoval/a. Pravidlo Erasmus+ hovorí, že na každom stupni štúdia môžeš absolvovať mobility (štúdium+stáž) v súhrnnom počte maximálne 12 mesiacov.

Na akú dĺžku mobility (stáže) môžem dostať finančný príspevok?

Pozri sekciu svojej školy.

Podlieha finančný príspevok zdaneniu? Musím ho uviesť v daňovom priznaní?

Finančný príspevok nepodlieha daňovej povinnosti. Nie je potrebné ho uvádzať v daňovom priznaní.

Aký vysoký je finančný príspevok a kedy ho dostanem?

Finančný príspevok je určený Európskou komisiou a rozdelený do 3 skupín:

Skupina 1: Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko. Výška finančnej podpory na mesiac: 824 €

Skupina 2: Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Grécko, Holandsko, Malta, Portugalsko, Španielsko. Výška finančnej podpory na mesiac: 824 €

Skupina 3: Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Chorvátsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko. Výška finančnej podpory na mesiac: 756 €

Finančný príspevok posielame v dvoch fázach:

 1. po nástupe na stáž a zaslaní potvrdenia o príchode z miesta stáže posielame 90 % celkového príspevku
 2. po oficiálnom ukončení stáže a zaslaní všetkých potrebných dokumentov posielame 10 % celkového príspevku

Je nejaký deadline na vybavenie administratívy?

Konkrétny deadline nie je, odporúčame však zachovať si časovú rezervu. Kompletná administratíva vrátane podpísania zmluvy o poskytnutí finančného príspevku (ktorú treba prísť podpísať osobne do kancelárie WSE), musí byť skompletizovaná ešte pred začiatkom stáže.

Aké dokumenty je potrebné vyplniť pred, počas a po stáži?

Pred stážou:

Prihláška (prípadne iné dokumenty, ktoré požaduje škola)

Learning Agreement (tzv. LA, zašleme ti ho mailom, ak ťa škola na stáž nominuje. Neskôr bude musieť dokument podpísať tvoja prijímajúca organizácia (elektronicky), škola (osobne/elektronicky) a WorkSpace Europe (osobne).

Zmluva o poskytnutí fin. príspevku + potrebné dokumenty (vypracuje sa a podpíše sa osobne u nás v kancelárii, keď budeš mať LA a ďalšie potrebné dokumenty skompletizované)

Online jazykové hodnotenie

Počas stáže:

3x online monitoring (po 1. týždni, v polovici stáže a na konci stáže)

Ukončenie stáže:

After mobility certificate (osobne podpíše prijímajúca organizácia a nám pošleš sken)

Europass Mobility  – dobrovoľný dokument (vypĺňaš ho len v prípade záujmu, viac informácií nájdeš tu)

Záverečná správa (online)

Môžem sa rozhodnúť predĺžiť si stáž?

Áno, na stáži v rovnakej organizácií môžeš zostať dlhšie, ak máš „voľné mesiace na absolvovanie mobility v rámci programu Erasmus+.” Pravidlo Erasmus+ hovorí, že na každom stupni štúdia môžeš absolvovať mobility (štúdium+stáž) v súhrnnom počte maximálne 12 mesiacov.

Čo sa týka finančného príspevku, ten spravidla poskytujeme na maximálne 3 mesiace.  Zvyšné mesiace, ktoré zostaneš na stáži, si tak budeš musieť financovať z vlastných/iných zdrojov.

Čo sa stane, ak sa rozhodnem ukončiť stáž predčasne?

V takomto prípade je nevyhnutné napísať nám oficiálnu žiadosť (stačí e-mailom) o predčasné ukončenie stáže s jasným odôvodnením. Tvoju žiadosť zhodnotíme a napíšeme stanovisko. Predčasné ukončenie stáže je možné len z dôvodu vyššej moci. Stážista je zároveň povinný vrátiť alikvotnú čiastku prideleného finančného príspevku.

Ako si môžem nájsť ubytovanie na stáž? Zariaďujete ubytovanie?

S ubytovaním ti priamo pomôcť nevieme. Čo však môžeme, je poskytnúť ti kontakt na ubytovanie, v ktorom býval nejaký bývalý stážista, pokiaľ teda ide o rovnaké mesto.

Musím sa odhlásiť z úradu práce?

V prípade, že si sa po ukončení štúdia dobrovoľne zaevidoval/a do evidencie uchádzačov o zamestnanie, je dôležité, aby ťa počas stáže z evidencie uchádzačov o zamestnanie NEvyraďovali. Ak by ťa vyradili, vyplývala by ti povinnosť platiť si mesačné zdravotné poistenie. Stážou sa rozumie vzdelávacia aktivita v rámci medzinárodných programov vzdelávania a prípravy pre trh práce. Pred začiatkom stáže odporúčame osobnú návštevu ÚP v meste tvojho trvalého bydliska a prekonzultovať situáciu. Potrebné informácie nájdeš tu.

Aké komerčné poistenie potrebujem?

Informácie o poistení nájdeš na www.erapo.sk

Informácie z praxe, rady od bývalých stážistov a odpovede na vaše otázky týkajúce sa jednotlivých krajín nájdete tu.