Aj program Erasmus+ je výsledkom politiky Európskej únie

Európske voľby sú jedinečnou príležitosťou, ako vyjadriť svoj hlas a ovplyvniť budúcnosť Európskej únie. Pre mnohých z vás, mladých ľudí, sú tieto voľby prvým krokom k aktívnemu zapojeniu sa do demokratických procesov, ktoré formujú našu spoločnosť. Je dôležité uvedomiť si, že váš hlas má silu meniť veci k lepšiemu, pretože rozhodnutia prijaté v Bruseli a Štrasburgu majú priamy dopad na náš každodenný život – od kvality vzdelávania, cez pracovné príležitosti až po ochranu životného prostredia. Jeden z príkladov je aj program Erasmus+.

Preto sme sa rozhodli pripraviť rozhovor s pánom Vladimírom Šuchom, zástupcom Európskej komisie na Slovensku, aby sme vám priblížili dôležitosť účasti na týchto voľbách a poskytli vám pohľad na to, ako môžete svojím hlasom prispieť k budovaniu lepšej budúcnosti pre nás všetkých.


Ako by ste vysvetlili študentom vysokých škôl, prečo je pre nich dôležité ísť voliť do volieb do Európskeho parlamentu v roku 2024?

Voľby do Európskeho parlamentu sú jeden z najdôležitejších momentov, v ktorom môžete vyjadriť svoj názor a aktívne rozhodovať o budúcnosti Európskej únie. Európski poslanci majú možnosť ovplyvňovať politiky, a Vy sa môžete stať súčasťou tejto zmeny. Tieto voľby majú priamy vplyv na nasledujúcich päť rokov, čo sú presne tie rozhodujúce roky, keď ukončíte školu a začnete pracovať. Európsky parlament prijíma rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú pracovné príležitosti, vzdelanie a mobilitu v rámci Európskej únie – napríklad programy ako Erasmus+ sú taktiež výsledkom politiky EÚ. Každý hlas má význam a môže prispieť k tomu, aby sa v parlamente dostali kandidáti, ktorí reprezentujú Vaše názory a záujmy. Účasť na voľbách znamená zodpovedne sa zapájať do rozhodovania o budúcnosti Európy, ako aj posilniť demokratické princípy, na ktorých je EÚ založená. Najbližiše eurovoľby nás čakajú v sobotu 8. júna.

Aké je vaše odporúčanie pre mladých ľudí, ktorí sa cítia neistí alebo nemajú záujem o politiku a voľby do Európskeho parlamentu?

V týchto voľbách ide o Vašu budúcnosť. Máte možnosť vyjadriť sa k témam, ktoré sa Vás priamo týkajú a máte možnosť ovplyvniť Vaším hlasom smerovanie EÚ. Európa Vás počúva – a chce počuť Váš názor na témy, ktoré majú dopad na nás všetkých. Ísť voliť je naše právo a zároveň aj naša zodpovednosť. Ako občania EÚ máme veľa benefitov (môžeme voľne cestovať, študovať či pracovať v iných krajinách Únie), no takisto nesieme spoločnú zodpovednosť za budúcnosť Európy; a ísť voliť znamená, že nám budúcnosť nie je ľahostajná. Ak si nie ste istí koho voliť – je to úplne v poriadku, stále máte čas na premyslenie. Stačí venovať krátky čas zisťovaniu informácií o volebných programoch strán a víziách ich kandidátov. Môžete si tak zvoliť svojich zástupcov, s ktorými najviac súhlasíte.

Aké sú vaše odhady o účasti mladých ľudí vo voľbách do Európskeho parlamentu v roku 2024 a aké by mali byť ciele pre zvýšenie tejto účasti?

Účasť v európskych voľbách v roku 2019 sa vyšplhala na 50,7 %, pričom išlo o 25-ročné maximum. Menej sa však hovorilo o tom, akú úlohu v náraste volebnej účasti zohrali mladí voliči. Podiel voličov mladších ako 25 rokov sa zvýšil až o 16 percentuálnych bodov a vo vekovej skupine 25 – 39 rokov narástol o 14 percentuálnych bodov. Mladí ľudia teda zohrali zásadnú úlohu. Ich odkaz znie: záleží nám na budúcnosti Európy.

Je preto smutné, že v posledných Eurovoľbách malo Slovensko najnižšiu účasť zo všetkých krajín EÚ (len necelých 23%). (EU report). V poslednom Eurobarometri  venovanom mladým a ich vzťahu k demokracii v apríli tohto roku viac ako 58% mladých ľudí na Slovensku uviedlo, že plánujú ísť voliť v najbližších eurovoľbách. Je to síce o 6% menej ako európsky priemer, no veríme, že tieto voľby do Európskeho parlamentu mladí ľudia zohrajú dôležitú úlohu a pôjde ich voliť čo najviac.  Chceme povzbudiť všetkých mladých, aby išli voliť a ukázali, že im budúcnosť nie je ľahostajná. Okrem toho, že sme Slováci, máme aj európsku identitu, Únia je naším spoločným domovom, ktorý ochraňuje naše práva a slobody. Účasť v eurovoľbách je jedným z najefektívnejších spôsobov, ako ju posilniť a dať najavo, že sme súčasťou jedného európskeho spoločenstva.

Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku pripravovalo a organizovalo počas roka viaceré kampane, podujatia a diskusie k zvyšovaniu povedomia o členstve Slovenska v EÚ a jeho nedávnom 20. výročí, ako aj o blížiacich sa eurovoľbách. Veríme, že mladým ľuďom nie je budúcnosť Európy ľahostajná a že 8. júna ich uvidíme pri volebných urnách v čo najväčšom počte.

Aký môžu mať výsledky volieb do Európskeho parlamentu vplyv na úspešné EU programy ako Erasmus+ a postavenie Slovenska v rámci týchto programov?

Výsledky volieb do Európskeho parlamentu môžu mať významný vplyv na úspešné programy ako Erasmus+ a na postavenie Slovenska v rámci týchto programov. Veď len na Slovensku sa v rokoch 2017 – 2022 do programu Erasmus+ zapojilo 70 tisíc osôb. Europoslanci, ktorých si zvolíme, budú mať možnosť ovplyvňovať rozpočet EÚ a prioritizáciu programov, čo priamo ovplyvní financovanie jednotlivých politík a programov EÚ. Tieto programy poskytujú študentom a mladým ľuďom príležitosti na vzdelávanie a prax v zahraničí, čo je kľúčové pre ich osobný a profesionálny rozvoj. Jedným z hlavných problémov slovenských študentov sú limitované možnosti pri výbere zahraničných univerzít v programe, nedostatok ubytovacích možností a aj nízky finančný príspevok počas ich pobytu v zahraničí. Silné zastúpenie Slovenska v Európskom parlamente môže zabezpečiť, že naše záujmy budú v týchto programoch adekvátne zohľadnené a podporené. Preto je dôležité, aby mladí ľudia išli voliť a prispeli k zvoleniu kandidátov, ktorí budú aktívne podporovať vzdelávacie a výmenné programy na úrovni EÚ.

Zároveň ako občania Európskej únie máme veľa benefitov, no aj spoločenskú zodpovednosť za budúcnosť našej krajiny a aj celej Únie. Jedným z najefektívnejších spôsobov, ako ukázať, že nám záleží na budúcnosti tejto krajiny, je hlasovať vo voľbách do Európskeho parlamentu.

Tieto voľby ovplyvňujú nás všetkých – je to jedna z mála situácií, keď sa môžeme vyjadriť k témam, ktoré sú nám blízke, ako napríklad zlepšenie školstva alebo zvýšenie ochrany klímy. Váš hlas rozhodne, ktorí poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu vás budú zastupovať pri príprave nových právnych predpisov, a ovplyvní aj zostavovanie Európskej komisie. Tieto rozhodnutia priamo ovplyvnia náš každodenný život, pretože väčšinu legislatívy preberáme práve z EÚ.


Ako sme sa dozvedeli z rozhovoru s pánom Šuchom, účasť na európskych voľbách nie je len právom, ale aj povinnosťou každého občana, ktorý si želá aktívne prispievať k rozvoju Európy. Vaša účasť je kľúčová pre zabezpečenie toho, že hlas mladých ľudí bude počuť a že naše spoločné hodnoty budú reprezentované na najvyšších úrovniach rozhodovania.

Nezabúdajte, že budúcnosť Európy je vo vašich rukách. Využite túto príležitosť a choďte voliť, aby ste ovplyvnili smerovanie Európskej únie a budúcnosť Slovenska. Vaša účasť je kľúčová pre pozitívne zmeny v našej spoločnosti.

Spoločne môžeme zabezpečiť, aby hlas Slovenska bol počuť a prispieť k budovaniu silnejšej a jednotnejšej Európy.