Poď s nami na Erasmus+ absolventskú stáž do UK

Vážení absolventi škôl WSE konzorcia, pripravili sme pre vás pilotný projekt, v rámci ktorého môžete konečne opäť vycestovať na stáže aj do UK. Avšak kvôli Brexitu sa podmienky, náklady aj proces vybavovania oproti stážam v rámci EÚ trochu líšia. Aby sme mohli pre vás mobility do UK v rámci nových pravidiel zrealizovať, do celého procesu je zapojených viacero partnerov, a preto sú podmienky týchto mobilít limitované. Myslíme si však, že sme pre vás pripravili veľmi atraktívnu ponuku:

Čo ponúkame?

 • Erasmus+ stáž v UK v dĺžke do 6 mesiacov (závisí od dátumu ukončenia štúdia)
 • Grant do 720€/mesiac počas celej dĺžky stáže
 • Pozícia vo firme v UK relevantná k vášmu odboru štúdia (po úspešnom absolvovaní výberového procesu)
 • Vybavenie víz s pracovným povolením
 • Ubytovanie zdarma počas celého obdobia stáže

Náklady stážistu:

 • Poplatok za vybavenie víz s pracovným povolením 500€ – platba priamo partnerovi UK
 • Poplatok za vydanie víz s pracovným povolením (podobné nášmu kolku) 314€ – platba priamo štátnej kancelárii v UK
 • Vratný depozit za ubytovanie 200€ – vrátenie depozitu po skončení stáže – platba priamo partnerovi UK pred začiatkom stáže

Časový postup:

 1. Prihlásenie sa do programu najneskôr do 23.12.2022
 2. Výberový proces (posúdenie profilu + 2 online pohovory)
 3. Vybavovanie víz s pracovným povolením (platba poplatku 500€ + 314€)
 4. Erasmus dokumentácia (podpisovanie zmlúv)
 5. Pricestovanie a realizácia stáže január 2023 – jún 2023 (vyplatenie 90% celkového Erasmus+ grantu po príchode na stáž)

Podmienky pre prihlásenie:

 • Vyplnil/a som prihlášku do WSE počas štúdia a dostal/a som nominačný email
 • Absolvoval/a som štátnice v júni 2022 alebo neskôr (Erasmus+ absolventská stáž musí byť ukončená najneskôr 12 mesiacov od ukončenia štúdia)
 • Nebol/a som na Erasmus+ štúdiu alebo stáži v poslednom stupni štúdia viac ako 6 mesiacov (účastník programu Erasmus+ môže absolvovať maximálne 12 mesiacov mobilít v rámci jedného stupňa štúdia)
 • Mám angličtinu minimálne na úrovni B2

Ako sa prihlásiť?

Prosíme záujemcov o stáž v UK, aby sa prihlásili prostredníctvom tohto formulára najneskôr do 23.12.2022:

Prihláška na stáž v UK

Pre viac informácií píšte na info@workspaceeurope.sk