Nový internship portál SolidIntern

Aby sme uľahčili vám, študentom a absolventom univerzít, s hľadaním vhodnej oranizácie na vašu Erasmus+ stáž, vznikol nový stážový portál SolidIntern. Tento portál je určený študentom aj absolventom univerzít, ktoré sú súčasťou nášho konzorcia. Portál slúži aj na prihlásenie na stáž a po aktivácií profilu si môžete pozrieť konkrétne ponuky stáží a prihlásiť sa na ne.

Stážový portál SolidIntern sme vytvorili, pretože máme širokú sieť firiem, s ktorými spolupracujeme a chceli sme našim stážistom pomôcť s hľadaním stáží. Výhodou portálu je, že je uzavretý len pre študentov a absolventov univerzít, ktoré patria do nášho konzorcia. Tým pádom sa na pozície nehlásia študenti a absolventi z celého sveta. Firmy, ktoré majú ponuky na našom portály už väčšinou majú skúsenosť so slovenskými stážistami a majú záujem o ďalšieho stážistu práve zo Slovenska.

Dôležitým krokom pre každého aktivovaného používateľa je vyplniť kompletný profil a zadať presné vyhľadávacie kritériá. Tieto informácie nám umožnia ponúknuť vám personalizované stáže a príležitosti, ktoré najlepšie zodpovedajú vašim očakávaniam. Môžete tak naplno využiť potenciál portálu a nájsť si stáž, ktorá vám pomôže získať cenné pracovné skúsenosti.

Portál SolidIntern spája našich študentov a absolventov s potenciálnymi organizáciami. Ak máte záujem o Erasmus+ stáž tak sa zaregistrujte na wse.solidintern.com.