Interkultúrna príprava pre Erasmus+ stážistov

Pre mnohých z vás bude Erasmus+ mobilita v zahraničí vaším prvým pobytom v inej krajine a unikátnou príležitosťou spoznať inú časť sveta z vlastnej skúsenosti. Porozumenie kultúrnych odlišností, interakcia a život s ľuďmi v iných kultúrach je dôležitou súčasťou skúseností v zahraničí a v súčasnosti takmer nevyhnutným predpokladom pre vašu úspešnú kariéru v zahraničí alebo na Slovensku.

Preto sme pre vás spolu s tímom ERAPO poistenia pre Erasmus+ mobility pripravili projekt kultúrnej prípravy, ktorý vám pomôže pripraviť sa na osobitosti tej ktorej krajiny. Ich poznanie vám otvorí dvere k rýchlemu a hladkému začleneniu sa do nového tímu v práci ale aj do bežného života v zahraničnej krajine, ktorá sa stane na niekoľko mesiacov vaším novým domovom.

Začiatky v novej krajine môžu byť náročné. Ak budete pripravení, všetko vám pôjde ľahšie.

Projekt interkultúrnej prípravy spúšťame s krajinami EÚ. Postupne sa budú pridávať aj krajiny mimo európskeho priestoru, kde je možné vycestovať na Erasmus+ mobilitu.

Na stránke projektu https://www.erapo.sk/interkulturna-priprava-pre-erasmus-studentov nájdete pre každú krajinu nasledovné informácie:

  • kultúrne osobitosti a rady od profesionálneho kouča medzikultúrnej komunikácie Dr. Evy Gáboríkovej, ktorej touto cestou úprimne ďakujeme za spoluprácu
  • kultúrne osobitosti zo skúseností Erasmákov, ktorí v danej krajine žili ako aj praktické tipy a rady pre rôzne mestá, ktoré vám pomôžu sa lepšie zorientovať prípadne ušetriť. Ide o stručné, autentické postrehy, ktoré neustále dopĺňame, ako nám ich Erasmáci posielajú.

Prajeme Vám príjemné, poučné ale aj zábavné čítanie!