Čo to vlastne je absolventská stáž? – Video

Aktualizácia údajov vo videu pre rok 2020: finančný príspevok poskytujeme na 5 a viac mesiacov, pričom výška finančného príspevku na mesiac je pre jednotlivé krajiny nasledovná:

  1. Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo – 720€
  2. Rakúsko, Belgicko, Cyprus, Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Grécko, , Holandsko, Malta, Portugalsko, Španielsko – 720€
  3. Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Chorvátsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, Slovinsko, Macedónsko, Srbsko, Turecko – 670€