O stážach

Internship program WorkSpace Europe je príležitosť prijať do Vášho tímu študentov a čerstvých absolventov zahraničných univerzít z odborov podľa Vašich potrieb na polročné „fulltime“ pracovné stáže, za nákladovo a administratívne výhodných podmienok.

  • Všetky sektory. Poskytneme Vám študentov a absolventov v odboroch podľa Vašich potrieb zo širokej siete našich partnerských univerzít z krajín EÚ.
  • Žiadna administratívna a personálna agenda, stážisti sa počas stáže nestávajú Vašimi zamestnancami.
  • Šetríte náklady. Získate „full-time“ nového člena do Vášho tímu a zároveň šetríte náklady. Stážistom neplatíte mzdu.
  • Zo stážistu zamestnanec. Je to efektívny spôsob získania potenciálnych budúcich zamestnancov z radov čerstvých VŠ absolventov zo zahraničia.
  • Profesionálny výber. Ponúkneme Vám výber kandidátov, ktorí v najvyššej miere spĺňajú Vaše požiadavky. Posledné slovo máte Vy.
  • Kompletný servis. Zabezpečujeme všetky praktické potreby pred príchodom stážistov aj počas ich pobytu na Slovensku.
  • Non-stop asistencia. Monitorujeme progres stáží. Stážistom aj firmám poskytujeme našu asistenciu počas celého obdobia stáží.

Prečo prijať zahraničného stážistu?

Odborné znalosti na európskej úrovni.
Väčšina zahraničných študentov už má za sebou okrem kvalitného vzdelania aj odbornú pracovnú skúsenosť. Poznajú súčasné pracovné postupy a ovládajú v súčasnosti používané IT nástroje.

Zlepšenie jazykových schopností Vášho tímu.
Vaši zamestnanci budú nútení denne so stážistom komunikovať v cudzom jazyku, čím si vylepšia jazykové schopnosti nielen vo svojom odbore.

Využitie špecifických znalostí ako aj materinského jazyka stážistov pri vstupe na zahraničný trh či na komunikáciu s Vašimi partnermi alebo zákazníkmi v ich materskej krajine.

Nákladovo efektívne ľudské zdroje.

Našim stážistom nevyplácate mzdu ani s nimi nie je spojená žiadna administratívna a personálna agenda. Stážisti sa nestávajú Vašimi zamestnancami.

Efektívny spôsob získania nových zamestnancov.

Stáž môže byť nákladovo efektívnou a bezrizikovou formou „skušobnej doby“.  Už v niekoľkých prípadoch sa zo stážistov stali úspešní zamestnanci.

Efektívna dočasná výpomoc na vyťažené obdobie alebo projekt.

Stážisti prídu na konkrétne obdobie podľa Vašich potrieb bez akýchkoľvek povinností alebo záväzkov z Vašej strany po ukončení stáží.

Prínos nových nápadov a energie.

Vysoko motivovaní stážisti prinesú do Vášho podniku nové nápady, špecifické znalosti, entuziazmus a maximálne nasadenie do práce. Nemajú síce dlhoročné pracovné skúseností, sú však odhodlaní presadiť sa pri každej príležitosti. Môžu byť oživením Vášho tímu a v mnohých oblastiach kvalifikovanou výpomocou ako aj zdrojom inovácií.

Aká je dĺžka stáží?

V rámci nášho programu organizujeme 2 typy stáží:

Stáže vo firmách s dĺžkou 5/6 mesiacov.

Stáže v neziskových organizáciách s dĺžkou 2/3 mesiace.

Stáže sú full-time.

Z akých sektorov môžu byť stážisti?

Poskytneme Vám stážistov z najrôznejších odborov ako napr.: obchod, administratíva, marketing, financie, logistika, IT, dizajn, HR, strojné inžinierstvo, elektrotechnické inžinierstvo, turizmus, NGO a iné.

Z akých krajín sú stážisti?

Stážisti môžu byť zo všetkých krajín Európskej únie + Turecko.

Kedy môžeme prijať stážistov?

Začiatok stáží môže byť kedykoľvek počas roka.

Ako prebieha výber stážistov?

Po zadaní Vašich požiadaviek zrealizujeme na našich partnerských zahraničných univerzitách nábor a ponúkneme Vám úzky výber kandidátov, ktorí v najvyššej miere spĺňajú Vaše požiadavky. S kandidátmi môžete absolvovať interview a vybrať si toho najvhodnejšieho.

Kto sa postará o administratívu a praktické veci ohľadom stáže?

O všetko sa postaráme my. Zabezpečíme všetky administratívne a praktické potreby stážistov súvisiace s ich príchodom a pobytom na Slovensku počas ich pôsobenia vo Vašej firme. Stážistom poskytujeme profesionálnu prípravu na stáž ako aj asistenciu počas celého priebehu stáže.

Čo ak nastane so stážistom nejaký problém?

So stážistami ako aj firmami sme počas stáží v pravidelnom kontakte, monitorujeme progres stáží a v prípade potreby riešime vzniknuté situácie. Naším cieľom je, aby boli zahraniční stážisti pre Vás čo najväčším prínosom a čo najmenším zaťažením.