Stážový program pokračuje s novými opatreniami prevencie rizík Covid-19

Vážení partneri,
po zrušení mimoriadnej situácie sme opäť pripravení poskytnúť Vám zahraničných stážistov v rámci nášho internship programu.
V záujme minimalizácie rizika a zabezpečenia plynulého chodu stáží sme pripravili nasledovné opatrenia:


– s každým stážistom absolvujeme po príchode na Slovensko a pred začiatkom stáže PCR test na ochorenie Covid-19

– stážisti majú v prípade potreby pripravené vhodné “home office” podmienky pre vykonávanie ich stáží z domu (ich izby sú vybavené na prácu z domu).


Podmienky programu ostávajú nezmenené.

Momentálne robíme nábor kandidátov k začiatkom stáží v Septembri 2020.
Verím, že budete aj naďalej priaznivo naklonený nášmu programu a teším sa na zadanie nových pozícií stáží alebo dopytu na nových stážistov, ktorí by nadviazali na Vašich súčasných.

S pozdravom WSE team.