Prijímajúca organizácia: Business service center of a leading global company producing premium materials in chemical industry, Bratislava

Stážista: Tim (Finance and Accounting), Nemecko

Pozícia: Junior Accountant Trainee

Medzi hlavné úlohy nášho stážistu patrilo:

Stážista bol súčasťou tímu Accounts Payable department, kde mal na starosti kontrolu faktúr, ich zadávanie do informačného systému, vybavovanie požiadaviek dodávateľov a podpora celého tímu.

HR Manager:

„Mali sme prvého stážistu z Nemecka. Tim bol veľmi šikovný, k pridelenej práci pristupoval veľmi zodpovedne, mal záujem sa naučiť čo najviac, zaujímal ho spôsob práce v našej krajine. Okrem toho bola veľkým prínosom jeho znalosť angličtiny aj nemčiny. Jeho priame nadriadené boli veľmi spokojné a zhodli sa na tom, že by do toho išli znovu.

 Spolupráca s tímom WorskSpace Europe bola bezproblémová, dostali sme vždy včas odpoveď na všetky nase otázky. Kladne hodnotím aj fakt, že náš stážista bol hneď tym prvým, koho CV sme videli a bol to úspech.“

———

Prijímajúca organizácia: Business service senter of a global technology company, Bratislava

Stážista: Mauro (Business Administration), Taliansko

Pozícia: HR Data Analyst.

Medzi hlavné úlohy nášho stážistu patrilo:

Vývoj a zdokonalenie interaktívneho report systému pre HR team, analýza dát (big data), práca s výsledkami analýz a identifikácia specifických oblastí pre analýzu., consulting and identifikácia rizík a príprava odporúčaní na zlepšenie prostredníctvom metód dátových analýz.

HR Manager:

„Mauro preukázal kvalitné znalosti a motiváciu a drive učiť sa. Veľmi dobre zapadol do teamu. Boli sme s ním veľmi spokojní a rozhodli sme sa ho po stáži zamestnať.

Prostredníctvom internship programu Workspace Europe sme prijali už viacero stážitov. So stážistami máme pozitívne skúsenosti, ak sú u nás a zaškolíme si ich, stále sme boli s ich prácou spokojní. Už viacerí z nich sa stali po stáží našimi zamestnancami.“

 ———–

 Prijímajúca organizácia: Slovenská logistická firma s celosvetovou pôsobnosťou, Bratislava

Stážista: Niklas (Master in logistics), Nemecko

Pozícia: Logistics Operation Trainee.

Hlavnou misiou stážistu Niklasa bola optimalizácia objednávkového a zásobovacieho cyklu našich klientov zo sektoru automotive industry. Analyzoval existujúce procesy a optimalizoval jednotlivé cykly z pohľadu nákladov verzus kvality služieb zo 100% pokrytím požiadaviek a dopytov. Orientoval sa prevažne na nemecký trh, kde bol veľkým prínosom jeho materský jazyk nemčina.

 Chief Human Resources Officer:

„Niklas bol pre nás doplnením teamu o šikovného človeka síce najmä s teoretickým vzdelaním, ale preukázal aj schopnosť ich aplikácie v praxi. Je to naša prvá skúsenosť s programom, ktorú hodnotím veľmi pozitívne, hlavne dobrý výber stážistu“.

 ————

Prijímajúca organizácia: Medzinárodná poradenská spoločnosť v oblasti auditu a daní, Bratislava

Stážista: Leslie (Master in finance and accounting), UK

Pozícia: Junior business development assistant.

Leslie bol prijatý na stáž na podporu projektového manažmentu zahraničných klientov spoločnosti a projektového týmu. Jeho úlohou bolo zabezpečovať dokumentáciu potrebnú ku kľúčovým rozhodnutiam, príprava prezentácii a iných aplikácii pre manažérov.

HR manažér prijímajúcej organizácie:

„Prijatie Leslieho na pracovnú stáž do našej spoločnosti hodnotíme pozitívne a môžeme vyjadriť spokojnosť aj s pro-klientsky orientovanou spoluprácou a komunikáciu s organizáciou WorkSpace Europe.

Leslie vykonával administratívne a podporné práce na vybraných projektoch, prieskumoch a úlohách na oddelení auditu a Business development. Preukázal pozitívny prístup, bol komunikatívny, spoľahlivý a vždy ochotný.“

————-

Prijímajúca organizácia: Medzinárodná logistická firma, Lozorno

Stážista: Karim (Master in logistics and transportation), Francúzsko

Pozícia: Logistics analyst

Karimovou úlohou počas jeho stáže v spoločnosti bolo sledovanie, analýza a vyhodnocovanie jednotlivých procesov v logistickom sklade spoločnosti a identifikácia „slabých miest“ s návrhom na ich redukciu prípadne odstránenie. Spolupracoval s jednotlivými oddeleniami, od ktorých potreboval vstupné informácie na analýzy a reportoval priamo logistickému manažérovi firmy.

HR manažér prijímajúcej organizácie:

„Stážista bol dostatočne motivovaný, pracovitý a hlavne priniesol prílev nových produktívnych a konštruktívnych myšlienok na oddelenie, v ktorom pôsobil. Napriek tomu, že išlo o absolventa jeho znalosti a zručnosti v odbore boli nad očakávania. S jeho prácou sme boli veľmi spokojní a výsledky jeho zadania využijeme na zlepšovanie procesov v našej spoločnosti.

Veľmi dobre hodnotíme aj spoluprácu a podporu zo strany WorkSpace Europe a tešíme sa na ďalších stážistov.“

———–

Prijímajúca organizácia: Medzinárodná nezisková organizácia, Bratislava

Stážista: Ashley (Master in marketing and communication),   UK

Pozícia: Communication Intern

Náplňou práce Ashley bolo zostavenie a administrácia databázy prezentujúcich, hostí a iných účastníkov pripravovaného medzinárodného „workshopu“. Tento projekt si vyžadoval vyhľadávanie a iniciačné kontaktovanie týchto osôb, spolu so zhromažďovaním potrebných informácii pre workshop. Jednou z hlavných úloh bolo zároveň pomôcť s propagáciou akcie v rámci dostupných možností.

Projektový manažér prijímajúcej organizácie:

„Zapojenie sa do tohto programu znamenalo, že naša spoločnosť bola odbremenená od vyplývajúcej administratívy. Dostali sme stážistku, s ktorou sme boli spokojní. Vzhľadom na to, že bola z Anglicka ponúkla vynikajúcu úroveň  angličtiny, ktorá bola veľmi dôležitou podmienkou pre túto prácu. Ashley prišla s nápadom ako zviditeľniť našu organizáciu na facebooku.  Prejavila schopnosť učiť sa novým technickým zručnostiam. Poskytli sme jej možnosť si doplniť zručnosti cez nášu online training aplikáciu.

Bolo to veľmi užitočné pre našu organizáciu. Stážistka bola nápomocná a vedela samostatne pracovať na zadelených úlohách.  V rámci jej krátkeho umiestnenia v našej organizácii, odviedla veľmi dobrú prácu.“

———–

Prijímajúca organizácia:  Reklamná a kreatívna agentúra, Trnava

Stážista: Rio (Master in graphic design), UK

Pozícia: Graphic designer

Rio bola hneď po príchode na stáž zapojená do projektov s ostatnými grafickými dizajnérmi. Spolupracovala na návrhoch dizajnov produktov a rôznych dizajnových konceptov pre klientov firmy. Neskôr dostala príležitosť pracovať na samostatných projektoch s výbornými výsledkami.

Riaditeľ prijímajúcej organizácie:

„Celkovú skúsenosť hodnotíme veľmi pozitívne. Vedomostná úroveň Rio ako zahraničného stážistu po grafickej stránke dosahuje úroveň slovenského dizajnéra po niekoľkoročných skúsenostiach. Jej pripravenosť po absolvovaní univerzity s grafickým zameraním do pracovného procesu je na vysokej úrovni. Rio preukázala veľký záujem s prácou v grafickom štúdiu a stala sa tak veľmi dobrým tímovým hráčom. Bola prínosom aj po jazykovej stránke pre všetkých našich zamestnancov.

Podpora zo strany organizácie WorkSpace Europe bola veľmi dobrá a na základe pozitívnych skúseností z prvej stáže máme záujem o nadviazanie ďalších vzťahov s novým stážistom. „

————-

Prijímajúca organizácia: Výrobná firma v oblasti elektroniky, Nitra

Stážista: Piotr (Master in information technologies), Poľsko

Pozícia:  IT administrator

Piotr bol najatý do prijímajúcej firmy ako IT administrator. Jeho úlohou bolo spolupracovať s kolegami z IT oddelenia na implementácii nového IT softvéru. Počas stáže komunikoval s materskou firmou v zahraničí a pracoval na testovaní novo zavádzaného softvéru.

IT manažér prijímajúcej organizácie:

„Piotr preukázal vysokú znalosť problematiky a znalostí novo implementovaného IT softvéru z jeho predchádzajúcej pracovnej skúsenosti, čo nám bolo veľmi nápomocné. Výhodou pre zamestnancov je aj nevyhnutná komunikácia v anglickom jazyku na dennej báze a oživenie týmu.

Zo strany WorkSpace Europe tímu nám bola poskytnutá dostatočná podpora a zapojenie sa do programu malo určite pozitívny vplyv pre našu firmu.“

————

Prijímajúca organizácia: Inžinierska firma, Šaľa

Stážista: Jesus (Electrical engineer), Španielsko

Pozícia: Application engineer

Úlohou Jesusa počas stáže bolo naštudovanie technickej dokumentácie projektov pre zahraničných klientov spoločnosti, vývoj technických výkresov a podpora tímových kolegov v oblasti technickej dokumentácie. Jesus sa počas tejto stáže zdokonalil v používaní špecifického softvéru využívanom v tomto odbore a zároveň oživil tím kolegov, ktorí boli týmto nútení komunikovať v anglickom jazyku a zlepšovať sa v ňom.

Riaditeľ zdrojov prijímajúcej organizácie:

„Zapojenie sa do programu malo pozitívny vplyv na našu spoločnosť, špeciálne pre tím kolegov, ktorí s Jesusom priamo spolupracovali a boli tak nútení komunikovať v angličntine. Jesus preukázal dobré technické znalosti v obbore, ktoré mal u nás príležitosť zdokonaliť. S výsledkami jeho práce sme spokojní a veríme, že mu táto skúsenosť pomôže  k nájdeniu si želaného zamestnania doma v Španielsku. Tím WorkSpace Europe sa o stážistu výborne postaral a našu spoluprácu hodnotím ako veľmi dobrú.“